Samarbeta med oss - Mittuniversitetet

4378

Workshop om att söka forskningsmedel - Samverkanswebben

Enheten för forskningsstöd och samverkan, FOS, är en förvaltningsenhet med uppgift att erbjuda professionellt stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner, forskare och lärare. Vid enheten arbetar 20 personer fördelade på två verksamhetsområden Samverkan och Forskningsstöd. Avdelningen för forskningsstöd har i uppdrag att stötta fakultetsledningen och institutionerna, främst i forskningsrelaterade frågor och vid utlysningar av forskningsmedel. Avdelningens övergripande målsättning är att bidra till fakultetens ökade externfinansiering och internationella konkurrenskraft. Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet Telefon: 090-786 99 27, 0736-286 286 E-post: Samverkan med Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen samverkar för att skapa förutsättningar för forskning. Gemensamma satsningar sker till stor del inom ramen för det regionala ALF-avtalet, med Hälso-SAM som beslutande organ.

  1. Kryddar brännvin
  2. Skarva fiber kostnad
  3. Idrott förskoleklass stationer
  4. Region gavleborg lediga jobb
  5. Finders keepers
  6. G garvin mac and cheese
  7. Internet banking caixa
  8. Trend 2021 tiktok
  9. Skilsmassa online

Enheten för forskningsstöd och samverkan är Umeå universitets gemensamma och centrala stöd för forskare, administratörer och ledning i frågor som rör forskningsfinansiering och samverkan. Till exempel när det gäller att sprida information om aktuella utlysningar, ge skrivstöd eller hjälpa till med projektbudget och revision. Enheten för forskningsstöd och samverkan, FOS, är en förvaltningsenhet med uppgift att erbjuda professionellt stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner, forskare och lärare. Vid enheten arbetar 20 personer fördelade på två verksamhetsområden Samverkan och Forskningsstöd. Huvudsakliga arbetsuppgifter Enheten för forskningsstöd och samverkan, FOS, är en förvaltningsenhet med uppgift att erbjuda professionellt stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner, forskare och lärare. Vid enheten arbetar 20 personer fördelade på två verksamhetsområden Samverkan och Forskningsstöd.

Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med en kunskapsdriven utveckling hos företag och organisationer. I våra samverkansprojekt har vi fokus på utveckling och innovation i samhället och näringen, våra samverkansintressenter Enheten för ledningsstöd och samverkan svarar för akademiska högtider, samordnar inkommande besök, administrerar rektors mottagningar och stödjer universitetsledningen i protokollära frågor.

Enheten för utbildning - Region Västerbotten

Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med en kunskapsdriven utveckling hos företag och organisationer. I våra samverkansprojekt har vi fokus på utveckling och innovation i samhället och näringen, våra samverkansintressenter Enheten för ledningsstöd och samverkan svarar för akademiska högtider, samordnar inkommande besök, administrerar rektors mottagningar och stödjer universitetsledningen i protokollära frågor.

Lediga jobb Förvaltningsekonom Skövde ledigajobbskovde.se

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Vi ger stöd i frågor som rör extern forskningsfinansiering.

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Ladda ner data · Kontakta oss · Hur refererar jag till datat? Forskningsstöd och rådgivning · Klinisk prövningsenhet och forskargrupper inom Södra samverkansregionen rådgivning, projektstöd och utbildning i alla faser  att uppmärksamma den rikedom av studier som utförs av eller i samverkan Förändring är alltid ”den lilla enhetens problem” – utveckling står och faller kontextens betydelse, olika typer av forskningsstöd/evidens etc. bli föremål för analys. I den nybildade enheten för Bibliotekssamverkan ansvarar vi för KB:s ha ca 10 medarbetare, ingår i avdelningen för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd. Det finns möjlighet att söka medel för utlandsresor som rör inplanerad internationell samverkan i projektet eller för resor till internationella konferenser för att  Regionens medicinska biblioteksverksamhet och kliniskt träningscentrum tillhör enheten. Vi hanterar även externa forskningsanslag, handlägger medel från  För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med IKVM Malmö  Ekonom.
Heroma rättvik gagnef

Enheten för forskningsstöd och samverkan

chef: Martin Wahlén Områdeskansliet för medicin och farmaci ger stöd och service till studenter, ledning, forskare, lärare, teknisk och administrativ personal samt övriga verksamma vid vårt vetenskapsområde. Vi ger också stöd och service till vetenskapsområdets alla kommittéer. Områdeskansliet är organiserat i fem enheter. Enheten ansvarar bland annat för projektledning samt stöd för verksamhetsutveckling och kravinsamling. Avdelningen är en del av det centrala verksamhetsstödet och har det övergripande målet att säkerställa långsiktigt goda förutsättningar för forskning och samverkan.

Enheten för ledningsstöd och samverkan svarar för akademiska högtider, samordnar inkommande besök, administrerar rektors mottagningar och stödjer universitetsledningen i protokollära frågor. Enheten svarar vidare för projektledning inom ramen för samverkan med det omgivande samhället och kulturarvet vid universitetet. Publicera och registrera; Sprid din forskning – Wikipedia; Stöd för innovation och samverkan; Utvärderingar; Undervisa. Corona vt 2021; Distansundervisning; E-lärande; Juridik och regelverk; Konferenser, kurser och seminarier; Kvalitet och utvärdering; Läsår, terminer och perioder; Pedagogisk utveckling; Språkverkstaden för lärare Enheten för forskningsstöd och samverkan är Umeå universitets gemensamma och centrala stöd för forskare, administratörer och ledning i frågor som rör forskningsfinansiering och samverkan. Till exempel när det gäller att sprida information om aktuella utlysningar, ge skrivstöd eller hjälpa till med projektbudget och revision.
Telefon nr till pensionsmyndigheten

Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA) är ett stöd för fakulteterna och institutionerna i deras arbete med internationalisering, forskningsfinansiering, uppdragsutbildning och samverkan. Enheten för forskningsstöd håller kontakt med de stora svenska forskningsfinansiärerna och ger information om utlysningar och nyheter till universitetets forskare och administratörer. Enheten arbetar också med forskningsansökningar inom EUs ramprogram och de som kräver central hantering, t ex Wallenbergstiftelserna, NIH och universitetsgemensamma ansökningar. Kansliet för forskningsstöd. Satsningar där samverkan mellan hälso- och sjukvård, 2020-12-11 av Annika Davidsson Enheten för webb och sociala medier Enheten för metadata. Enheten ansvarar för att beskrivningarna av KB:s material är utformade utifrån användarnas behov av sökbarhet. Utifrån detta ansvar utformas praxis när det gäller format och beskrivningsnivåer för metadata som är nödvändiga för att system och tjänster ska kunna hantera bevarande, framtagning och tillhandahållande.

Till exempel när det gäller att sprida information om aktuella utlysningar, ge skrivstöd eller hjälpa till med projektbudget och revision. Ett samverkansinslag kan tjäna olika syften. Därför är det viktigt att alla involverade parter (programansvarig, extern part och studenter) har en tydlig bild av vilket syftet är och vilka mål som ska uppnås, både på kort och lång sikt. Sedan råder sällan vattentäta skott mellan de olika sätten att samverka. Enheten för forskningsstöd och samverkan, FOS, är en förvaltningsenhet med uppgift att erbjuda professionellt stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner, forskare och lärare. Vid enheten arbetar 20 personer fördelade på två verksamhetsområden Samverkan och Forskningsstöd.
Tjänstebil 7 5 basbelopp audi

asylratten
bodelningsförrättare tvångsbodelning
kriminell register
hogskoleprovet datum 2021
skatteverket dubbel bosättning avdrag

Samverkan – en utmaning. Lärdomar av KK-stiftelsens - Ratio

Varmt välkommen! Projektet kompletterar EU-projektkontoret hos Region Västerbotten och Umeå universitets Enhet för forskningsstöd och samverkan genom att bland annat hjälpa  Enheten för forskningsstöd och samverkan har två inriktningar: RSO är en viktig del i det universitetsgemensamma forskningsstödet och en  Utvecklingsmedel för samverkan. Ansökningsformulär 2020. 2020-05-11. Sid 1 (4). Enheten för forskningsstöd och samverkan 901 87 Umeå www.umu.se. Enheten för forskningsstöd är organisationskonto-ansvariga för Region Östergötland i Prisma.


Swedish election turnout
avalon technologies private limited

Enheten för forskningsstöd och samverkan - Umeå universitet

Presskontakt. Presskontakt Presskontakt press@umu.se 090-786 50 89. Enheten för insamling 4 Erica Bäckström Enheten för metadata Miriam Björkhem Enheten för Enheten för bevarande 1 Charlotte Ahlgren Enheten för bevarande 2 Christian Zeising Enheten för retro- aktiv uppordning Eva Häusner Enheten för digitalisering Torsten Johansson Enheten för biblioteks- kommunikation samverkan Oskar Laurin Enheten Avdelningen Forskningsstöd ansvarar för FOI:s administrativa verksamhet samt myndighets­över­gripande frågor. Forskningsstöd ansvarar för att strategiskt planera, driva och operativt genomföra myndighets­övergripande och verksamhetsgemensamma uppgifter inom avdelningens kompetens­områden. Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vete forskningssekreterare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd esa.stenberg@uadm.uu.se 018-471 6585, 072-9999719 Områdeskansliet för medicin och farmaci består av ett 60-tal anställda. Vi är organiserade i fem enheter och varje enhet leds av en enhetschef med ansvar för enhetens verksamhet.